محصولات

فلفل رنگی

در بین صیفی جاتی که در نشاخانه کشت میشوند فلفل کمترین میزان رشد را داراست. بنابراین از زمان کاشت بذر حدود 70 روز برای انتقال نشاء فلفل به زمین زمان لازم است


فلفل با توجه به تنوع در نوع و رنگ آن دارای تنوع بسیار بوده و قیمت تمام شده نشاء فلفل نیز بسته به نوع فضای باز و یا گلخانه ای و همچنین بسته به شرکت تولید کننده بذر از 150 تومان تا 1800 تومان متغیر می باشد.
انواع فلفل شمشیری ، دلمه ای سبز و رنگی و فلفل های بومی بزودی در این سایت معرفی خواهند شد.
.


نشاء خیار

با توجه به رشد سریع بوته خیار و بسته به فصل کشت بذر بین 12 تا 18 روز از زمان کاشت بذر خیار نشاء آماده انتقال به زمین می باشد.


در گذشته بذر خیار به صورت بومی توسط کشاورزان تهیه می گردید ولی امروزه با توسعه صنعت کشاورزی و استفاده از علم اصلاح ژنتیک بذر های اصلاح شده توسط کمپانیهای بزرگ تولید کننده بذر تولید و به بازار عرضه می شوند که از آن جمله می توان به بذر خیار گلخانه ای کادیار ، مکس ول ، آویسا ، نگین ، اسپادانا و غیره اشاره کرد که بسسته به موقعیت جغرافیائی منطقه کشت و همچنین خصوصیات خاک و آب و هوای منطقه توسط کشاورزان انتخاب می گردد.
با توجه به رشد زیاد و سریع بوته خیار و محدودیت در نگهداری نشاء ، تولید نشاء خیار اغلب به صورت قراردادی صورت میگیرد.

نشاء هندوانه - خربزه - طالبی و ...

انواع هندوانه و خربزه و دیگر میوه های فصلی را می توان با استفاده از بذر های اصلاحی کمپانیهای مطرح در این زمینه تهیه نمود . تولید بیش از 3 میلیون نشاء هندوانه در سال 1395 از افتخارات این مرکز می باشد.