فناوری

 

 

کاشت بذر توسط دستگاه تمام اتوماتیک
مزایا:

امروزه استفاده از ماشین آلات کشاورزی تحولی شگرف در صنعت کشاورزی دنیا بوجود آورده است

استفاده از دستگاه بذر کار تمام اتوماتیک از آنجا که بدون دخالت دست انسان تمامی مراحل کاشت بذ ر را انجام میدهد و با توجه به سرعت فوق العاده آن مزیتی بزرگ برای مراکز کشت نشاء محسوب میشود .عدم دخالت انسان در این سیستم کشت باعث کاهش خطاهای احتمالی در زمان کاشت گردیده و همچنین به دلیل یکنواختی در کاشت بذر و آبیاری جوانه زنی خوب بذر را به دنبال دارد


 

 

 

آبیاری و تغذیه نشاء توسط دستگاه تمام اتوماتیک
مزایا:

یکی دیگر از فرصتهای بهرمندی از تکنولوژی و ماشین آلات کشاورزی در امر تولید نشاء سیستم آبیاری اتوماتیک می باشد.

استفاده از سیستم آبیاری اتوماتیک باعث آبیاری و تغذیه یکنواخت نشاء گردیده و رشد یکنواخت نشاء را به دنبال دارد.